وزیر امور خارجه در صفحه توئیترش نوشت: یادآوری روزانه برای شما که اسرائیل تنها دارنده تسلیحات اتمی در منطقه ما است و چگونه دوگانگی آمریکا ۴۰ سال پیش همانند امروز حکمفرما بوده است

🔹ظریف به توئیت خود، مقاله نشریه «فارین‌پالیسی» را ضمیمه کرد که در آن به آزمایش هسته‌ای رژیم صهیونیستی در ۴۰ سال گذشته اشاره دارد که ماهواره‌های آمریکایی نیز این آزمایش را شناسایی کردند.

@AkhbareFori