محرومیت به خاطر یک کبوتر!/ آقایی از بازی با پرسپولیس محروم است 

🔹رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تایید کرد

محرومیت به خاطر یک کبوتر!/ آقایی از بازی با پرسپولیس محروم است

🔹رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تایید کرد که سعید آقایی با شکایت پرسپولیس به علت انتشار عکسی از یک کبوتر در فضای مجازی محروم شده است/ ایسنا

@AkhbareFori