آغاز جمع آوری پرچم های انگلیس از اتحادیه اروپا/انگلیس با اروپا وداع کرد

🔹حضور انگلستان در اتحادیه اروپا پایان یافت و با نزدیک شدن لندن به واشنگتن، ترامپ ضربه‌ای دیگر به اروپا وارد کرد

🔹خروج بریتانیا از اتحادیه، ۷ پیامد قریب‌الوقوع در اقتصاد و سیاست خواهد داشت

درباره نتایج این خروج اینجا بیشتر بخوانید

khabarfoori.com/detail/1664751