پیشنهاد خبرنگار فرانسوی برای جذب مهدی طارمی و مهرداد محمدی

🔹الکس کاسترو یکی از خبرنگاران فرانسوی با انتشار �

پیشنهاد خبرنگار فرانسوی برای جذب مهدی طارمی و مهرداد محمدی

🔹الکس کاسترو یکی از خبرنگاران فرانسوی با انتشار پیامی در توییتر خود ضمن اشاره به عملکرد طارمی و محمدی در پرتغال، پیشنهاد جذب آنها را به تیم های فرانسوی داد.

🔹این خبرنگار نوشت: «اگر من مدیر یک باشگاه کوچک یا متوسط در لیگ یک (فرانسه) بودم، چشمانم را روی دو مهاجم ایرانی لیگ پرتغال حفظ می کردم: مهدی طارمی (ریوآوه: ۱۳ بازی، ۶ گل) و بخصوص مهرداد محمدی (آوس: ۱۶ بازی، ۷ گل)

@Akhbarefori