#زندگی_بهتر | چطور با فرزند نوجوان‌مان برخورد کنیم؟

🔹رفتار با نوجوانان به‌سادگی برخورد با کودکان یا جوانان نیست و ریزه‌کاری‌هایی دارد

🔹حفظ استقلال شخصی نوجوان، مراقبت نامحسوس از او در برابر آسیب‌ها، انتقال آگاهی‌های جنسی و اجتماعی ازجمله نیازهای نوجوانان است

درباره برخی نکات تربیتی رفتار با نوجوانان اینجا بیشتر بخوانید

khabarfoori.com/detail/1668266