♦️راستی‌آزمایی واریز یارانه معیشتی به ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار

🔹مسئولان وزارت رفاه در جمع اصحاب رسانه با برقراری تماس‌های تلفنی با دریافت‌کنندگان بسته معیشتی که به صورت تصادفی از لیست خانوار انتخاب شد، درباره دریافت بسته آنها سوال کردند

@AkhbareFori