♦️سقوط بهمن در جاده کرج - چالوس

🔹رییس پلیس راه البرز از سقوط ۲ فقره بهمن در جاده کرج - چالوس در محدوده این استان خبر داد و به رانندگان توصیه کرد ازسفرهای غیرضرور در این مسیر خودداری شود./ ایرنا

@AkhbareFori