♦️قیمت مصوب مرغ ثابت ماند

🔹ستاد تنظیم بازار بر تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات نهاده‌های مورد نیاز برای تولید مرغ تاکید کرد.

🔹قیمت خرید مرغ گرم کشتار روز درب کشتارگاه به ازاء هر کیلوگرم ۱۱۵۰۰ تومان تعیین گردید و هزینه‌های تبعی بعدی شامل شرینگ پک، انجماد و حمل و نگهداری بعد از خرید بر عهده شرکت پشتیبانی امور دام خواهد بود.

@AkhbareFori