پیش‌خوری منابع دولت سیزدهم/ کارشناسان درباره مصوبه سران ۳قوه برای تأمین کسری بودجه هشدار می‌دهند

🔹سران قوا برمبنای اینکه منابع درآمدی دولت از فروش ۳۰۰ هزار بشکه در روز حاصل شود، استقراض ودست‌بردن درصندوق توسعه ملی راهکار کم‌وکسری‌های بودجه را درنظر گرفته‌اند/شرق

@AkhbareFori