♦#زندگی_بهتر | تست روانشناسی؛ آیا من افسرده هستم؟

🔹تست افسردگی بک (BDI) یک تست معتبر روانشناسی است که میزان افسردگی را تعیین می کند

🔹بعد از خواندن هر گروه از عبارات مشخص، شماره‌ای (0، 1، 2، 3) که بیانگر بهترین احساس شما در طول دو هفته اخیر است را یادداشت کنید و سپس با هم جمع بزنید

آزمون و تفسیر را اینجا ببینید

khabarfoori.com/detail/1243023