♦️پروژه‌ بارورسازی ابرها با جدیت بیشتری ادامه می‌یابد

🔹مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها گفت: با توجه به این‌که ایران در یک طبیعت خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته و حتی اگر میزان بارش‌ها نیز ۵۰ درصد افزایش یابد، به صورت نرمال یک سوم میانگین جهانی بارش داریم، پروژه‌های بارورسازی ابرها را با جدیت بیش‌تری دنبال خواهیم کرد./ایسنا

@AkhbareFori