♦️#زندگی_بهتر/ چه عواملی موجب کاهش و از بین رفتن میل جنسی می‌شوند؟

🔹علاوه بر داروهای ضد افسردگی، داروهای فشار خون و حتی داروهای ضد بارداری می‌توانند میل جنسی را تحت تاثیر قرار دهند

🔹افسردگی، اضطراب، دیابت، ام اس و ... نیز از جمله عوامل کاهش میل جنسی است

اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1087848