ضربه سنگین دستگاه قضایی وسربازان گمنام امام زمان (عج) به انبارهای چندصدمیلیاردی احتکار کنندگان در کرمان

🚨مجازات های سنگین در انتظار احتکارکنندگان و مخلان نظام اقتصادی کشور

جزئیات بیشتر خبر در اخبار لحظه ای #کرمان

-gOYHjtviF4lxBmQ