🎥توضیح سرافراز (رئیس سابق صداوسیما) درباره فیلمی که از سفر وی به عمان در رسانه‌ها منتشر شده

سرافراز، رئیس سابق صداوسیما:

🔹اسنادی که تحویل خانم میرقلی خان دادم، مربوط به پنج سال زندان و مکاتبات ایشان با دادگاه‌های آمریکا به اتهام تلاش برای خرید دوربین‌های دید درشب است.

🔹توجیه آنها برای اتهام جاسوسی به خانم میرقلی خان این بود که ۵ سال در زندان‌های آمریکا به سرنبرده است. سرمنشأ شایعات اخیر همان کسانی هستند که اتهام ساختگی جاسوسی را به این خانم وارد کردند وهیچ مدرکی برای ادعای خود نتوانستند ارائه کنند.

sornakhabar.com/news/43936