یک فیلم دهشتناک از رخداد‌های دنیای واقعی

هنگامی که شما روی مسائل داخلی کوچک تمرکز کردید از دیدن تهدیدهای بزرگتر که در محیط بیرون رخ میدهند، غافلید ...

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو