#زندگی_بهتر | بگذارید سالمندان ازدواج کنند

🔻نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که ازدواج در سنین بالا، باعث شادی سالمندان می‌شود

🔻هر روز در ایران ۳۲ سالمند ازدواج می‌کنند

🔻ازدواج، مهمترین راه کنترل افسردگی سالمندی است

گزارشی در این رابطه را اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1144168