ای سرو بوستان ایستادگی!‌ 
ای زیباترین گل باغ حسین!‌ 
ای جوان رعنا و رشید حسین!‌ 
ای علی را یادگار!‌ ای علی اکبر!

ای سرو بوستان ایستادگی!‌

ای زیباترین گل باغ حسین!‌

ای جوان رعنا و رشید حسین!‌

ای علی را یادگار!‌ ای علی اکبر!

ســـلام و درود بی پایان بر صورت و سیرت پیامبر گونه‌ات....

♦️ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان مبارک باد🌹

@AkhbareFori