🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹امام علی(ع): از بهترین شفاعت‌ها، شفاعت بین دو نفر در امر ازدواج است تا اینکه خداوند آنان را مجذوب یکدیگر گرداند.

⏳امروز ‌شنبه

۱۲ مرداد ۱۳۹۸

۱ ذی‌الحجه ۱۴۴۰

۳ آگوست ۲۰۱۹

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@ManaCRM