🔹انتصاب سردار سلامی تنها چند روز پس از تروریستی دانستن سپاه از سوی آمریکا، پیام مهمی برای واشنگتن دارد

🔹سردار سلامی مواضعی صریح علیه آمریکا و اسرائیل دارد و پیش‌تر از نتانیاهو خواسته بود برای فرار، شناکردن در مدیترانه را بیاموزد

درباره تاریخچه فرماندهی سپاه و شناخت نهمین فرمانده، اینجا کلیک کنید و کامنت بگذارید

khabarfoori.com/detail/962092