♦️وزارت اطلاعات عناصر کلیدی یک شبکه هرمی را دستگیر کرد

🔹وزارت اطلاعات تعداد ۱۹ نفر از سرشبکه‌ها، افراد شاخص و تأثیرگذار یک شبکه هرمی، در استان‌های فارس، گلستان و سمنان را دستگیر کرد و تحویل دستگاه قضایی داد/ مهر

@AkhbareFori