♦️کابینه فعلی باید عوض شود/ اجرای نسخه ۲۴ بندی اقتصاد مقاومتی راه حل کشور است

«آل‌اسحاق» وزیر اسبق بازرگانی:

🔹کابینه فعلی باید توسط رئیس جمهور کلا عوض شود.

🔹آب از آب تکان نمی‌خورد و می‌توان با همکاری مجلس ظرف یک تا دو ماه کابینه جدیدی را تشکیل داد.

🔹ما همه تئوری‌های موجود را امتحان کرده‌ایم و پس از ۴۰-۳۰ سال هزینه‌ ـ فایده کردن به نسخه ۲۴ بندی اقتصاد مقاومتی رسیدیم ولی آن را اجرا نمی‌کنیم.

🔹به نظر من سال ۹۸ درایت و مراقبت بیشتری می‌خواهد و سال ۹۸ را باید هوشیارانه جلو رفت./ فارس

@AkhbareFori