♦️اولین جلسه رسیدگی به پرونده اخلالگران نظام ارز و سکه 🔹براساس اطلاعات به دست آمده امروز در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی کننده به اتهامات مفسدان اقتصادی ۳ متهم حضور خواهند داشت. 🔹این افراد کسانی هستند که ارز دولتی گرفته و با آن کالا وارد کرده‌اند اما با قیمت…