جانسون، روحانى را به لندن دعوت کرد

🔹در دیدار اخیر نخست وزیر انگلیس با رئیس جمهوری ایران، بوریس جانسون از حسن

جانسون، روحانى را به لندن دعوت کرد

🔹در دیدار اخیر نخست وزیر انگلیس با رئیس جمهوری ایران، بوریس جانسون از حسن روحانی خواست برای ادامه مذاکرات به لندن سفر کند.

@AkhbareFori