ورود اینفانتینو برای حل مشکل میزبانی نمایندگان ایران

 براساس خبر رسانه‌های سعودی رییس فیفا برای حل مشکل میزب

ورود اینفانتینو برای حل مشکل میزبانی نمایندگان ایران

براساس خبر رسانه‌های سعودی رییس فیفا برای حل مشکل میزبانی نمایندگان ایران وارد عمل شده است.

اینفانتینو امروز طی تماس تلفنی با رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، درخواست گزارشی از اتفاقات اخیر کرده و سپس برای حل و فصل این مشکل با وی به گفت وگو پرداخته است./فارس

@Akhbarefori