ظریف خطاب به اروپایی‌ها: قلدر دبیرستان خود را به یاد دارید؟

🔹تروئیکای اروپایی باقی‌مانده‌های برجام را، برای اجتناب از تعرفه‌های جدید ترامپ، فروخت. قلدر دبیرستان خود را به یاد دارید؟ اگر می‌خواهید که حاکمیت خود را بفروشید، بفرمائید. اما ظاهری اخلاقی/ قانونی به خود نگیرید. شما آن را ندارید.

@Akhbarefori