‏دست همدیگر را بگیریم، مخصوصا وقتی پاها مصنوعی‌اند

🔹زینب و نگینه، از جمله هزاران کودکِ قربانی جنگ‌ در افغانستان هستند. به تازگی به کمک سازمان ‎ICRC_af صاحب پاهای مصنوعی شده‌اند.

🔹راه رفتن‌ با پاهای جدید برای‌شان دشوار است، اما دست هم را می‌گیرند و آرام و خوشحال راه می‌روند.

@Akhbarefori