ادوارد پولاک پزشک یهودی که در ساخت دارالفنون به امیرکبیر کمک کرد، در مورد وی میگوید:

🔹پول‌هایی که میخواستند بعنوان رشوه به او بدهند و نگرفت؛ خرج کشتنش شد!

امروز ۲۰ دی ماه سالروز شهادت امیرکبیر است

روحش شاد و یادش گرامی🌹

@AkhbareFori