♦️کرونا، تماشاگر ویژه لیگ برتر! 🔹تعداد زیادی از مسابقات ورزشی در کشورهای مختلف جهان لغو شده یا در وضعیت فوق‌العاده‌ برگزار شده‌اند. شدت کار به حدی است که امکان لغو یا جابجایی مکان برگزاری مسابقات المپیک ۲۰۲۰ توکیو هم وجود دارد، اما در ایران با وجود اینکه…