🔴 مدارس برخی از نقاط کشور در نوبت عصر تعطیل شد

🔹کردستان/جزئیات

t.me/joinchat/AAAAAEHJiyG7ioP7y6f5jw

🔹گیلان/جزئیات

t.me/joinchat/AAAAAD9nqN2OONFJx_0sew

🔹مازندران/جزییات

t.me/joinchat/AAAAAD6WjxHS0NGRTzs6Lw

🔹آذربایجان شرقی/جزییات

t.me/joinchat/AAAAAD9EQBzEWUcyp3WIKg

🔹همدان/جزئیات

t.me/joinchat/AAAAAD6mWtM-xy5-b1w3qQ

🔹لرستان/جزئیات

t.me/joinchat/AAAAAEGm-afH_WZZKJ9AkQ

🔹زنجان/جزئیات

t.me/joinchat/AAAAAD9HS-3m2lClbGFugw