سیمرغ ذغالین سانسور برای صداوسیما!

🔹صدا و سیما با دست خودش سوژه به مخالفان داد و با دست خودش کمک کرد تا حرف‌های نیمچه اعتراضی سانسورشدگان خیلی بیشتر دیده و شنیده شود.

🔹 با پخش کامل حرف‌های هنرمندان نه به کسی برمی‌خورد، نه کسی زیر سوال می‌رفت، نه کسی کنجکاو می‌شد، نه کسی از این آب گل‌آلود ماهی می‌گرفت/خبرآنلاین

اخبار هنرمندان را اینجا ببینید

telegram.me/joinchat/Aqy7jTvwxLriiXzLPjezyQ