♦#چند_خبر_کوتاه

🔹جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری: گلایه‌ها سرجای خود اما همه باید در انتخابات شرکت کنیم.

🔹گرد و خاک دید افقی در زاهدان را به ۶۰۰ متر کاهش داد.

🔹وزیر خارجه اوکراین: برای محل رمزگشایی جعبه‌های سیاه هواپیما، در حال تصمیم‌گیری با ایران هستیم.

@AkhbareFori