♦️یارانه بهمن فرداشب در حساب‌هاست

🔹یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی برای بهمن‌ماه فردا شب (یکشنبه) به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود/ ایسنا

@AkhbareFori