♦️#چند_خبر_کوتاه

🔹وزارت بهداشت: کیت‌های تشخیص ویروس کرونا در کشور موجود است.

🔹با افزایش آلودگی ویروس کرونا در چین، مغولستان مرزهای زمینی اش با چین را بست اما خطوط ریلی و هوایی بین دوکشور همچنان باز است.

🔹شاخص بورس ۲۳۵۵ واحد رشد کرد.

@AkhbareFori