♦️افشای جزئیاتی تازه از ترور سردار سلیمانی رویترز به نقل از یک منبع امنیتی در عراق: 🔹تحقیقات اولیه نشان می‌دهد یک شبکه جاسوسی در داخل فرودگاه بغداد در عملیات ترور سردار شهید قاسم سلیمانی و همراهان او دست داشته است. 🔹دو کارمند فرودگاه بغداد و دو کارمند در…