♦️وزیر اقتصاد: جلوی فرار مالیاتی را می‌گیریم

دژپسند:

🔹برای افزایش درآمدهای مالیاتی نباید بر مودیان خوش‌حساب فشار وارد کنیم.

🔹نباید عدالت را زیر پا بگذاریم و بخش‌های تولید اقتصادی را تحت فشار قرار دهیم.

🔹تمام تلاش ما این است که با هوشمندسازی سیستم‌ها جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.

@AkhbareFori