گریه‌های پروفسور جلالی از بی‌اعتنایی مسئولان به راه‌های پیشرفت کشور

🔹ایشان فوق دکترای برق و متخصص

آی تی از ویرجنیای آمریکاست سالهاست اومده ایران برای کشورش خدمت کنه

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو