🔸واقعا معتقدید آلودگی هند و افغانستان از ایران کمتره؟

فکر می‌کنید ترکیه با این همه توریست و رفت‌و‌آمد آلودگی نداره؟

🔹امارات ۲۰۰هزار چینی داره و تا ۲هفته قبل پرواز چین داشت. واقعا ۶ مورد کرونا داره؟

🔹تمام این خط از شرق تا غرب آلوده است، نقطه مشترک همه دروغگویی و انکار است.

🔹‏ترکیه و یونان ۲مورد کرونا اعلام کنند، توریسم‌شان با مغز به زمین میخورد

🔹امارات واقعیت را بگوید، باید در نصف اقتصادش را ببندد

🔹عراق و افغانستان و هند هم کلا زیرساخت تشخیص ندارند. خیال خودشان را با آدم حساب کردن یک اقلیت ۵درصدی راحت کرده‌ا‌ند./فارس پلاس

@AkhbareFori