هوا بس ناجوانمردانه سرد است...آی...

دمت گرم و سرت خوش باد

سلامم را تو پاسخ گوی، در بگشای

منم من، میهمان هر شبت، لولی وش مغموم

منم من، سنگ تیپاخورده‌ی رنجور

منم، دشنام پست آفرینش، نغمه‌ی ناجور

نه از رومم، نه از زنگم، همان بیرنگ بیرنگم

بیا بگشای در، بگشای، دلتنگم

امروز ۱۰ اسفند، زادروز مهدی اخوان ثالث، شاعر پرآوازه و موسیقی‌پژوه کشورمان گرامی باد

روحش شاد و یادش گرامی🌺

@AkhbareFori