فیلمی که گفته می‌شود مراسم مرتبط با رای‌نیاوردن یک کاندیداست

فیلمی در فضای مجازی درحال انتشار است که نشان می‌دهد گروهی‌از مردم ایذه برای انتخاب‌نشدن هدایت‌الله خادمی، نماینده کنونی این شهر برای مجلس یازدهم گریه می‌کنند.

@AkhbareFori