♦️پدیده سالمندی در ایران در حال تبدیل شدن به چالشی بزرگ

🔹در سال ۱۴۳۰، درصد جمعیت سالمند ایران از میانگین آسیا و حتی میانگین جهانی نیز بیشتر خواهد شد و به ٣٠ درصد جمعیت می‌رسد

🔹اگر اداره آمار وضعیت شغلی، درآمدی و حتی سکونت این ۷.۵میلیون نفر سالمند را به درستی گزارش دهد آنگاه می‌توان دریافت چند درصد از آن‌ها واقعاً نیازمند کمک هستند

🔹پاتوق‌ها، زمینه‌ساز سالمندی فعال هستند به این معنا که این افراد به جای اینکه فقط احساس بودن در دنیا را داشته باشد، احساس بودن توأم با نشاط و ارزش خواهد داشت

🔹به جای آسایشگاه‌ها، خانه‌های سالمندی ایجاد کنیم. در هر یک از این خانه‌ها چند نفر با هم زندگی می‌کنند و تحت نظر سوپر وایزر نگه‌داری می‌شوند

بیشتر بخوانید

http://khabarfoori.com/detail/1388935