حرکت زیبای تعبیه کتابخانه در نانوایی‌ها به لطف فضای مجازی فراگیر شد 👌

🔹یک نانوایی دیگر در بلوار فردوس شرق تهران یک کتابخانه کوچک در مغازه‌اش تعبیه کرده؛ مردم منتظر در صف کتاب می‌خوانند هم می‌توانند به صورت امانت کتاب‌ها را ببرند.

اخبار لحظه‌ای #تهران

t.me/joinchat/DYtO6z3f9rg2Q8bdlsH7aQ