♦️ظریف: آمریکا از بمباران کودکان یمنی ناراحت نمی‌شود، اما از حمله به متجاوزان چرا! وزیر امور خارجه: 🔹شاید ناراحت شدند چون ۱۰۰ میلیارد دلار تسلیحاتشان نتوانسته جلوی آتش یمن را بگیرد. 🔹ولی مقصر دانستن ایران این حقیقت را عوض نمی‌کند. 🔹پایان دادن به جنگ = تنها…