ترامپ طرح "معامله قرن" را برای پیروز شدن در انتخابات ۲۰۲۰ رو کرده است

🔹 این توافق به ضرر فلسطین تمام خواهد شد

🔹مسیحیان انجیلی در گرایش ترامپ به سمت صهیونیستها موثر هستند

گفتگوی اختصاصی خبر فوری با نوام چامسکی، فیلسوف و اندیشمند آمریکایی را اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1071167