ظریف:

🔹این به اصطلاح «چشم‌انداز صلح»، در اصل پروژه‌ موهوم یک ساختمان‌ساز ورشکسته است.

🔹اما در حقیقت یک کابوس برای منطقه و جهان است

🔹و امیدوارم این زنگ بیدارباشی برای همه مسلمان‌هایی باشد که طریقی غلط پیمونده‌اند.

🔹بیایید برای فلسطینی‌ها متحد شویم.

🔹ظریف عنوان طرح آمریکا را نیز به «قدم گذاشتن به سوی فاجعه» تغییر داده است.

@Akhbarefori