توئیت بیرنی ساندرز در خصوص بودجه دفاعی کشورها/ چین با ۱۸۱ بیلیون و عربستان با ۷۸بیلیون در صدر

🔹تمامی کشورها در حوزه‌های نظامی و دفاعی دارن سرمایه گذاری بسیار زیادی می‌کنند چون می‌دانند که اقتدار نظامی مساویست با امنیت دائمی کشورشون. آن وقت بعضی از رجل سیاسی ما در همراهی با دشمنان قسم خورده این کشور می‌گویند چه نیازی به موشک و صنایع دفاعی هست.

@AkhbareFori