♦#چند_خبر_کوتاه

🔹به دنبال تشکیک صورت گرفته در مورد اکانت توئیتر منتسب به سردار جعفری، از دفتر سردار جعفری موضوع را پیگیری کرد و فیک بودن این اکانت تکذیب شد/فارس

🔹یارانه‌ نقدی بهمن واریز شد.

🔹دومین جلسه رسیدگی به پرونده "داریوش امان کی" و ۴ متهم دیگر بانک سرمایه برگزار شد.

@AkhbareFori