در برخی کشورها از جمله بریتانیا؛ گوجه‌هایی با رنگ سیاه تولید می‌شود. این گوجه سرشاراز آنتوسیانین است که برای

در برخی کشورها از جمله بریتانیا؛ گوجه‌هایی با رنگ سیاه تولید می‌شود. این گوجه سرشاراز آنتوسیانین است که برای درمان بیماری‌های قلبی؛ دیابت؛ چاقی وسرطان مفید است.

@AkhbareFori