♦️تغییر برخی ائمه جمعه

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه:

🔹ناچار به تغییر برخی ائمه جمعه هستیم؛ برخی به اقتضای سن خود باید تغییر کنند، بعضی‌ها هم تناسبی با جایگاه امامت جمعه ندارند که ناچار به تغییر هستیم.

🔹حاج علی‌اکبری به فتنه زرد در کشور اشاره کرد که به سیاه‌نمایی در کشور کمک می‌کند و افزود: برای مثال انتخابات نشاط و طرب سیاسی در کشور ایجاد می‌کند ولی ما با کم ظرفیتی و با لکه‌دار کردن حیثیت افراد یک اتفاق خوب را بد جلوه می‌دهیم./فارس

@Akhbarefori