♦️افشای جزئیاتی تازه از ترور سردار سلیمانی

رویترز به نقل از یک منبع امنیتی در عراق:

🔹تحقیقات اولیه نشان می‌دهد یک شبکه جاسوسی در داخل فرودگاه بغداد در عملیات ترور سردار شهید قاسم سلیمانی و همراهان او دست داشته است.

🔹دو کارمند فرودگاه بغداد و دو کارمند در فرودگاه دمشق بخشی از این شبکه گسترده بوده‌اند.

@Akhbarefori