♦#خبرفوری خروج قطار مسافربری در مسیر زاهدان_تهران 🔹یک منبع آگاه در اداره کل راه آهن سیستان و بلوچستان از خروج دیزل قطار مسافر بری در مسیر زاهدان با ۴۰۰ مسافر خبر داد. 🔹در حال حاضر این قطار در محدوده تونل های منطقه رودماهی متوقف شده است و تمام مسافران در…